Marknadsundersökning om hepatit C

/usr/share/nginx/html/wp content/uploads/2015/07/Header2 RHC

QQFS är ett oberoende marknadsundersökningsföretag som utför undersökningar inom hälsovård och medicin.

Vi genomför en marknadsundersökning om hepatit C på uppdrag av ett läkemedelsföretag. Vi söker deltagare som har hepatit C och befinner sig i olika stadier av behandlingen, från den som är nydiagnostiserad till den som behandlas, eller kanske har avslutat behandlingen. Vi söker dig som har diagnosen kronisk hepatit C fastställd av läkare och är minst 18 år fyllda.

Syftet med undersökningen för vår kund är att få en större förståelse och insikt i själva sjukdomsförloppet, vilka utmaningar som finns, vilken information som är viktig att få som drabbad, samt att identifiera vilken typ av stöd som efterfrågas.

Under fem dagar skriver deltagaren en nätdagbok, cirka tio minuter per dag. Fokus i nätdagboken ligger på att utforska deltagarens personliga resa – hur det är att leva med hepatit C från inledande screening till där deltagaren befinner sig idag. Efter de fem dagarna organiseras under en vecka ett nätforum, där deltagaren loggar in i ett stängt forum med de andra deltagarna i undersökningen, för att besvara frågor och diskutera hepatit C med de andra deltagarna.  Här får deltagaren möjlighet att prata med andra drabbade och diskutera sina erfarenheter. Som deltagare säkerställer QQFS att du är helt anonym och att din identitet på intet sätt avslöjas för någon annan part. Du är helt anonym för allmänheten, vår kund och de andra deltagarna. Varje deltagare erhåller en ersättning om 1200 kronor.

Om du är intresserad av att delta, är du varmt välkommen att kontakta mig på sonja.johansson@qqfs.com eller på telefonnummer 031 355 9014

Fler patienter får hepatit C-läkemedel

När läkemedlen kom så är det självklart att de som är svårast sjuka måste behandlas först. Dvs de i F3-F4 och värre. Där kan det gå väldigt fort tills det blir aktuellt för leverbyte eller död.

Nu utökar man med alla i F2 från 2 juli. Det är mycket bra och nödvändigt.

För att få behandling så måste man vara helt drogfri och vara beredd att följa de behandlingsråd som ges. Behandlingen är dyr men effektiv och nödvändig så inom de närmsta åren ska alla få behandling. Annars är det konstigt om ett rikt land som Sverige inte klarar av det. Det som behöver falla på plats är även sjukvårdens möjligheter att behandla fler patienter. Vi tycker att man kan jobba emot att Vårdcentralerna tar en del i behandlingarna såsom kontroll o provtagning. Vi får inte så svåra biverkningar med dessa läkemedel.

Vi kommer jobba hårt mot en nationell handlingsplan så alla ska få veta när man kan förvänta sig en behandling. Utan att man för den skull ska bli sjukare.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket